BOKA

För att boka och information kan du kontakta oss på: info@smartsim.se

PRIVAT och DUOLEKTIONER   60 minuter

Privatlektion: 800 kr/lektion
Duolektion (en lektion för två personer): 1100 kr/lektion (550 kr/person)
För av- och ombokning gäller 24 timmar innan din bokade tid, annars utgår full debitering.

GRUPPKURSER   6 tillfällen

Kursavgift: 2200 kr
Observera att anmälan är bindande.

FaR® LEDARNÄTVERK

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. FaR® skrivs ut av legitimerad sjukvårdspersonal och används till såväl friska inaktiva som till personer med någon diagnos, för att förebygga och behandla. Det finns stort vetenskapligt stöd för att FaR® i många fall är ett nog så bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål.

Vi är en del av Stockholms FaR® ledarnätverk och har ett introduktionserbjudande till personer med ett FaR®. Vi erbjuder ett gratis inledande hälsosamtal. Visa upp FaR®-recept och legitimation vid köp.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.